Daily Archives

One Article

Pomoce edukacyjne

Czytanie ze zrozumieniem na egzaminach szkolnych

Posted by admin on

Umiejętność czytania ze zrozumieniem należy do zdolności, które obowiązkowo musi posiadać każde dziecko, nawet na wczesnych poziomach edukacji. Na każdym egzaminie bowiem, bez względu na to czy jest to test kończący szkołę podstawową, czy egzamin maturalny, pojawiają się elementy rozumienia tekstu czytanego.

Nauka rozumienia tekstu w szkołach podstawowych

Pierwsze trzy klasy szkoły podstawowych to czas, w którym dziecko powinno opanować czytanie ze zrozumieniem na podstawowym poziomie. Oznacza to, że musi ono rozumieć proste, krótkie teksty, umieć je analizować i interpretować również drobne niedopowiedzenia. Wraz z kolejnymi latami edukacji umiejętność ta jest stale rozwiązana, tak aby uczeń rozumiał coraz to trudniejsze i dłuższe teksty. Służą do tego przede wszystkim lektury szkolne, jak i fragmenty tekstów, omawiane na lekcjach. Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej sprawdza zaś te umiejętności, jako że duża jego część obejmuje zadania z rozumienia tekstu.

Wysoki poziom trudności w szkołach średnich

Szkoły średnie zakładają, że uczeń potrafi analizować teksty na wysokim poziomie i interpretować podane motywy. W związku z tym omawiane na tym etapie edukacji lektury, a także wspólnie analizowane teksty są na dość wysokim poziomie trudności, tak że mogą przysporzyć problemów także uczniom, dla których czytanie ze zrozumieniem nigdy wcześniej nie wiązało się z trudnością. Elementy rozumienia tekstu czytanego pojawiają się na maturze z języka polskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.