Daily Archives

One Article

Pomoce edukacyjne

Pomoce edukacyjne w szkole

Posted by admin on

Wiedza przekazywana dziecku w szkole jest ogromna. Sam zaś zakres materiału w ramach poszczególnych przedmiotów bywa jednak na tyle trudny a przy tym mało atrakcyjny, że nie zachęca uczniów do czynnego udziału w lekcjach. Jak zatem pobudzić ich do działania? Dzięki pomocom edukacyjnym.

Ciekawe- czyli jakie?

Przede wszystkim odpowiednio dobrane, a przy tym estetycznie wykonane. Warto, by wpisywały się w świat zainteresowań uczniów, wykorzystując chociażby popularne bajkowe postacie. Pomoce dydaktyczne stanowią bowiem idealne źródło odpowiednich bodźców sensorycznych, podnosząc tym samym efektywność wykorzystywanych dotychczas metod pracy z dzieckiem.

Co daje ich wykorzystanie?

Pomoce edukacyjne zachęcają uczniów do działania, rozbudzają także ich spontaniczną aktywność. Co ważne, pomagają zrozumieć pozornie skomplikowane treści edukacyjne, usprawniając jednocześnie umiejętności motoryczne oraz percepcję wzrokową.

Liczne przykłady pomocy edukacyjnych

Wiele pomocy edukacyjnych związanych z czynnościami czy przedmiotami codziennego użytku można przygotować razem z uczniami, w ramach zajęć praktycznych. Znaczną jednak część stanowią bardziej złożone pomoce, dostępne w wielu sklepach z wyposażeniem dla szkół. Można wśród nich wymienić m.in.: karty literowe, liczmany, puzzle logiczne, karty obrazkowe, mozaiki, tablice magnetyczne, edukacyjne programy komputerowe czy popularne obecnie tablice interaktywne.