Daily Archives

One Article

Książki

Jak rozbudzić pasję do historii u licealistów?

Posted by admin on
Jak rozbudzić pasję do historii u licealistów?

Historia jest nauką ciekawą, ale też niezwykle ważną w trakcie kształcenia młodych pokoleń. Historia pozwala przekazać ponadczasowe wartości osobom młodym oraz zaznajomić je z dziejami świata i własnego państwa, co wpływa na lepsze zrozumienie obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Znajomość historii pomaga również uczyć się na błędach starszych pokoleń i nie popełniać ich po raz kolejny.