Category Archives

12 Articles

Pomoce edukacyjne

Czytanie ze zrozumieniem na egzaminach szkolnych

Posted by admin on

Umiejętność czytania ze zrozumieniem należy do zdolności, które obowiązkowo musi posiadać każde dziecko, nawet na wczesnych poziomach edukacji. Na każdym egzaminie bowiem, bez względu na to czy jest to test kończący szkołę podstawową, czy egzamin maturalny, pojawiają się elementy rozumienia tekstu czytanego.

Nauka rozumienia tekstu w szkołach podstawowych

Pierwsze trzy klasy szkoły podstawowych to czas, w którym dziecko powinno opanować czytanie ze zrozumieniem na podstawowym poziomie. Oznacza to, że musi ono rozumieć proste, krótkie teksty, umieć je analizować i interpretować również drobne niedopowiedzenia. Wraz z kolejnymi latami edukacji umiejętność ta jest stale rozwiązana, tak aby uczeń rozumiał coraz to trudniejsze i dłuższe teksty. Służą do tego przede wszystkim lektury szkolne, jak i fragmenty tekstów, omawiane na lekcjach. Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej sprawdza zaś te umiejętności, jako że duża jego część obejmuje zadania z rozumienia tekstu.

Wysoki poziom trudności w szkołach średnich

Szkoły średnie zakładają, że uczeń potrafi analizować teksty na wysokim poziomie i interpretować podane motywy. W związku z tym omawiane na tym etapie edukacji lektury, a także wspólnie analizowane teksty są na dość wysokim poziomie trudności, tak że mogą przysporzyć problemów także uczniom, dla których czytanie ze zrozumieniem nigdy wcześniej nie wiązało się z trudnością. Elementy rozumienia tekstu czytanego pojawiają się na maturze z języka polskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Pomoce edukacyjne

Pomoce logopedyczne dla dzieci z rotacyzmem

Posted by admin on

Choć wiele wad wymowy można wyleczyć przy pomocy samych ćwiczeń, nierzadko zdarza się, że konieczne jest skorzystanie ze specjalnych pomocy logopedycznych dla dzieci. Jest to często spotykane zwłaszcza w przypadkach rotacyzmu, czyli problemów z wymową głoski „r”, który potrafi być naprawdę problematyczny i wymagać wiele pracy, aby wymowa uległa choć niewielkiej poprawie.

Wibratory logopedyczne

Najczęściej spotykane pomoce logopedyczne dla dzieci z rotacyzmem to specjalne wibratory, które mają wywołać drgania języka, konieczne do prawidłowej wymowy głoski „r”. Język dziecka z wadą wymowy nie jest w stanie samoistnie wykonać drgań, a więc potrzebuje on zewnętrznego wsparcia, które przy równoczesnym wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych może szybko przynieść wymierne efekty. W wibratorach logopedycznych stosowane są specjalne wymienne szpatułki, które przykłada się do języka i w ten sposób sztucznie wywołuje jego drgania.

Szpatułki plastykowe i drewniane

W niektórych ćwiczeniach logopedycznych, poprawiających ogólną sprawność języka, konieczne jest korzystanie ze szpatułek, które pozwalają na utrzymanie go w określonej pozycji. Niektóre dzieci jednak odmawiają korzystania ze szpatułek, które często kojarzą im się z nieprzyjemnymi wizytami u pediatry. W związku z tym dobrym pomysłem może okazać się zakup specjalnych smakowych szpatułek, które nie tylko ułatwiają wykonywanie ćwiczeń, ale również czynią je doskonałą zabawą dla młodszych dzieci.