Książki historyczne

Książki historyczne zawsze miały swoich fanów, ale wydaje się, że ostatnio zyskują coraz większą liczbę czytelników. W zalewie książek historycznych są i te dobre i te wątpliwej jakości. Jak z tego wybrać wartościowe pozycje? Dobrym przewodnikiem mogą być nagrody przyznawane przez tygodnik Polityka. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są od 1959 roku, czyli dobrze ponad pół wieku. Wiele nagrodzonych pozycji weszło do kanonu literatury historycznej. Jakie książki zostały nagrodzone w ostatniej edycji konkursu?

„Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”,  Jerzy Kochanowski (Wyd. Znak Horyzont).

To opowieść o czasie, kiedy kończył się mrok stalinizmu i wyłaniał się nowy układ w powojennej Polsce. Autor opowiada o zwykłych ludziach, którym dane było uczestniczyć w tej przełomowej chwili.

„Dziennik z łódzkiego getta”, opracowany przez Ewę Wiatr (Wyd. Austeria).

Jest to opracowanie jednego z najbardziej dramatycznych dokumentów Holocaustu – zapis życia i dorastania w nieludzkim czasie. Mówi się o tej książce, że to nowe „Pamiętniki Anny Frank”.

„Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce”, Paweł Brykczyńki (tłum. Michał Sutowski; Wyd. Krytyki Politycznej)

To debiut, ale od razu mamy dzieło na wysokim poziomie. Historia zamachu na Gabriela Narutowicza staje się pretekstem do pochylenia się nad polskim antysemityzmem, nacjonalizmem i przemocą, która była i jest obecna w polityce. Rzecz dotyczy międzywojnia, ale jest bardzo aktualna. Książki historyczne można znaleźć w księgarni online Rewolucja.