Wkład Wydawnictwa Naukowego Scholar w edukację

Posted by admin on
Wkład Wydawnictwa Naukowego Scholar w edukację

Wydawnictwo Naukowe Scholar posiada bogatą tradycję i wkład w literaturę naukową. Założone zostało w 1991 r. przez Jacka Raciborskiego. Wpisane zostało przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wykazu wydawnictw zajmujących się publikowaniem recenzowanych monografii naukowych.

Dorobek wydawnictwa

Wydawnictwo ma w swoim dorobku ponad 1300 publikacji obejmujących przede wszystkim takie dziedziny naukowe jak: socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, regionalistykę, filozofię, historię, prawo i ekonomię. Najważniejszy składnik dorobku Wydawnictwa Naukowego Scholar stanowią podręczniki akademickie, z którego najpoważniejszym projektem było wydanie serii podręczników „Wykłady z Psychologii” pod red. prof. J. Brzezińskiego.

Literatura obcojęzyczna

Wydawnictwo Naukowe Scholar (którego książki można znaleźć m.in. na https://ksiegarnia.pwn.pl/scholar), poza wydawaniem publikacji polskich naukowców, prowadzi program przekładów, umożliwiających zapoznanie się polskiego czytelnika z dziełami zagranicznych naukowców. Dzięki temu na język polski został przełożony m.in. „Słownik psychologii” A. S. Rebera, czy „Teoria gier” P. D. Straffina oraz wiele innych.

Zagraniczna działalność wydawnictwa

Wydawnictwo, poza prężną działalnością na polskim rynku, dokonuje przekładów publikacji na język angielski, co umożliwia dystrybucję polskiego dorobku naukowego na świecie. Dzięki tej działalności zagraniczni odbiorcy mogą zapoznać się m.in. z książką R. Kuźniara „Poland’s Foregn Policy after 1989”.

Za swoje działania Wydawnictwo Naukowe Scholar otrzymuje liczne nagrody, m.in. Nagrodę im. J. Długosza. Poza tym wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki.