O czym jest seria Zrozumieć przeszłość?

Posted by admin on
O czym jest seria Zrozumieć przeszłość?

Historia jest nauką niezwykle ciekawą, ale i wymagającą. Mnogość historycznych dat, konieczność chronologicznego poukładania wydarzeń i powiązania najważniejszych wątków – wszystko to wymaga dobrej pamięci i zdolności analitycznych. Nie sposób jednak nauczyć się tak złożonego przedmiotu, jak historia, bez odpowiednich materiałów. Seria podręczników Zrozumieć przeszłość stanowi pomoc dla licealistów, która pomoże im przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Jakie książki wchodzą w skład serii?

Na zestaw Zrozumieć przeszłość składają się 3 podręczniki. Możliwe jest też dokupienie do każdego z nich kart pracy, które pozwalają przećwiczyć przeczytany materiał i utrwalić nową wiedzę. Każda z części zajmuje się opisem innego stadium w historii ludzkości. Opowieść zaczyna się więc od części pierwszej, a wraz z nią od czasów starożytnych i średniowiecza. Uczniowie dowiedzą się z niej o losach i osiągnięciach pierwszych cywilizacji, takich jak cywilizacja egipska, czy cywilizacje Indii i Chin. Ta część Zrozumieć przeszłość opisuje również dwie największe potęgi czasów antycznych – Starożytną Grecję i Starożytny Rzym. W dalszym toku podręcznik prowadzi poprzez zawiłe relacje w średniowieczu, opisuje największe Imperia tego okresu oraz zajmuje się licznymi sprawami tych czasów, takimi jak ówczesna gospodarka, czy wojny z zakonem krzyżackim. Opisane zostały tam również dynastie rządzące w Polsce, a zatem przede wszystkim dynastia Piastów i dynastia Jagiellonów.

Część druga skupia się na okresie renesansu i oświecenia. Opisane są tam wydarzenia od początku XVI do do końca XVIII wieku. Poruszone zostały liczne problemy i najważniejsze wydarzenia tego okresu. Część trzecie opisuje natomiast wydarzenia od początku XIX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.

Dla kogo te podręczniki

Z podręczników z serii Zrozumieć przeszłość skorzysta każdy uczeń szkoły średniej, która ma w planach zdawać historię na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym. Książki te przekazują wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, więc przygotowanie się do sprawdzianów i matury właśnie będzie znacząco ułatwione. Opisane już wcześniej karty pracy pomogą dodatkowo pogłębić rozumienie materiału.