Bajkowa pomoc

Bajkowa pomoc

Bajka to utwór literacki, który w swoich treściach w alegoryczny sposób przekazuje jakiś morał. Dzięki niej można w uproszczeniu przedstawić sytuacje, które w realnym świecie są trudne do wytłumaczenia. Przenoszą naszą wyobraźnię w przestrzeń pozwalającą zobaczyć rzeczy zawiłe w innej aranżacji i odsłonie. To one rozkładają wielkie problemy na małe części i pozwalają je zrozumieć z różnych stron.

Wykorzystanie bajek w terapii pedagogicznej i psychologicznej

Te właściwości bajek, które pomagają w zrozumieniu zawiłych sytuacji życia codziennego wykorzystuje się w bajkoterapii. Jest to metoda stosowana u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W niezwykły sposób wpływa na rozwój wyobraźni i inteligencji małych pacjentów. Jest pomocą w znalezieniu rozwiązań problemów, z którymi stykają się w najbliższym otoczeniu, a które nastręczają im trudności.

Bajkoterapia

Skierowana do dzieci z różnymi problemami, które wymagają specjalistycznego wsparcia. Realizuje się ją dzięki czytaniu bajek terapeutycznych o charakterze leczniczym, edukacyjnym lub relaksacyjnym. Dzięki temu dzieci poznają mechanizmy, motywy oraz wzorce zachowań, z którymi stykają się w bliskim otoczeniu. Mogą przełożyć je na własne przeżycia, oswoić nieznane uczucia i emocje, a dzięki temu pokonywać przeszkody i słabości zakłócające prawidłowe funkcjonowanie.

Bajkoterapia dostępna na eduksiegarnia.pl bazując na różnych środkach wyrazu umożliwia dzieciom chwilowe odbicie się od frustrujących zdarzeń, skłania je do refleksji oraz pomaga wypracować przemyślany sposób własnego postępowania w rzeczywistym środowisku.