Jak rozpoznać problemy z integracją sensoryczną?

Podstawą przetrwania człowieka w zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku, które go otacza, jest możliwość dynamicznego adaptowania się do warunków zewnętrznych.

Nie będzie przesadą powiedzieć, że mózgi ludzkie to nieustannie pracujące komputery o olbrzymiej mocy obliczeniowej, które na jawie i we śnie przetwarzają otrzymane dane w eleganckie, funkcjonalne pakiety.

Jeśli w procesie tym występują opóźnienia, istnieją podstawy, by poszukiwać źródła problemów w nie do końca zoptymalizowanym programie działania.

Obserwacja – tak, ale z rozwagą

Sposobem na rozpoznanie sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że integracja sensoryczna (EduKsiegarnia) mózgu jest zaburzona, nie może być pobieżna obserwacja i dopasowanie swoich spostrzeżeń do z góry przygotowanej listy objawów.

Potrzebna jest tu o wiele większa subtelność i wnikliwość, dlatego ostateczna interpretacja powinna pozostawać w gestii wykwalifikowanego terapeuty. Wiele z zachowań czy decyzji, które sugerują nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, może mieć związek z innego rodzaju kwestiami.

Przetwarzanie bodźców u dzieci i dorosłych

Proces ten może przebiegać w trudniejszy sposób zarówno u dziecka, jak u dorosłego. Jednak jest to kompetencja, którą mózg zaczyna kształtować sobie na samym początku rozwoju, łatwiej więc reagować na problemy, gdy nie są jeszcze utrwalone przez lata niekorzystnych reakcji adaptacyjnych.

Dodatkowo u dorosłych, którzy przystosowali się do funkcjonowania w społeczeństwie, niekorzystne odpowiedzi mogą być trudniejsze do zaobserwowania. Osoby te zdążyły już wykształcić sobie sposoby na kompensację neurologicznych problemów.